Decanenkring IJssel-Vechtstreek

DECANENKRING IJSSEL-VECHTSTREEK

Decanenkring IJssel-Vechtstreek is een zelfstandig onderdeel van een landelijke organisatie voor Schooldecanen. De Kring kent haar eigen bestuur en leden.

Decanenkring IJssel-Vechtstreek houdt zich bezig met het organiseren van activiteiten binnen de kring, die erop gericht zijn om VMBO-leerlingen voor te bereiden op hun keuze van een vervolgopleiding.

De leden van de kring worden gevormd door schooldecanen uit de regio IJssel-Vecht. Het bestuur wordt gevormd door:
Dick Ham (vz)               : d.ham@ooz.nl
Ilse Dullemond (sec)      : dullemond@zone.college
Anne v.d. Kolk (pen)      : anvanderkolk@agnietencollege.nl
Corien van Essen (lid)    : cessen@nuborgh.nl
Alex van Winkoop (lid)   : a.vanwinkoop@greijdanus.nl
 

CONTACT
Wil je contact met de Dekanenkring? Mail dan naar dullemond@zone.college

Heb je vragen over deze website of over de activiteiten van de Decanenkring IJssel-Vechtstreek? Mail dan naar a.vanwinkoop@greijdanus.nl

 

 

 

 

 

 

Decanenkring IJssel-Vechtstreek | info@dijv.nl